2pm i can t 空耳歌詞

以下是《2PM I Can't》的空耳歌詞:

我愛你 愛你 愛你 愛你 愛你

你愛我 我愛你 我愛你 我愛你

我還沒開始 就已經想結束

我還沒開始 就已經想結束

我還沒開始 就已經想結束

我還沒開始 就已經想結束

我還沒開始 我還沒開始 我還沒開始

我還沒開始 我還沒開始 我還沒開始

我不行 不行 不行 不行 不行

我不行 不行 不行 不行 不行

不 行 不行 不行 不行 不行

不 行 不行 不行 不行 不行

聽著心跳聲 數著你的呼吸

像是在聽著浪漫電影 愛情開始發酵

這個樣子 我快要變成罪犯了

總是不自覺 就想起