bang bang bang歌詞拼音

bang bang bang的歌詞拼音如下:

Yo hey yeah

早上起床我看了一下我我的頭髮

chén zǎo qǐ xǐ wǒ kàn le yī xià wǒ wǒ de tóu fā

變 長 了 哈 呀 咋 這么酷呢

biàn zhǎng le 哈 呀 咋 么 么 酷 呢

梳子一梳 就 很順 很順

shū zi yī xī jiù hěn shùn hěn shùn

甩一甩頭 就 有型 有 型

shuāi yī shuāi tóu jiù yǒu xíng yǒu xíng

我說我的音樂細胞在震動

wǒ shuō wǒ de yuè diǎn zǎo péng zài zhèn dòng

你的細胞也震動了嗎

nǐ de zǎo péng yě zhèn dòng le ma

今天很適合打節奏

jīn tiān hěn shì hé dǎ jiǔ còu

要 一起來 來 來 Bang Bang Bang

yào yī qǐ lái lái lái Bang Bang Bang

看著我的舞蹈我的帥氣 我開始用力搖擺

kàn zhe wǒ de wǔ dǎo wǒ de xiào xì wǒ kāi shǐ yòng lì yáo bǎi

我們這個舞蹈是要跳躍和感覺

wǒ men zhè gè wǔ dǎo shì yào yuè jué hé gǎn jué

這裡跟我們一起就是如此享受感覺啊這裡哈~嘻哈嘻哈~Xia Ha Xiahua~~wo xiahua~~wo xiahua~~wo xiahua~~wo xiahua~~wo xiahua~~wo xiahua~~wo xiaha~wo xiaha~wo xiaha~wo ha~ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha~Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang~Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang~Bang Bang BangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBangBang~Ha~ha~ha~ha~ha~ha~ha~ha~ha~ha~Ha~ha~Ha~ha~哈啊哈啊哈啊哈啊哈啊哈啊哈啊HaHaHaHaHaHaHaHaHaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaoShangHangShaWaBanShangGangHangShangBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanBanGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangGangHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHaHaHaHaHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHeiHaHaHaHaYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoYaoyaoYaoyaoYaoyaoYaoyaoYaoYaoYaoyaoYaoyaoYao Yao Yao YAOYAO YAO YAO YAoYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYOYo!

以上就是“bang bang bang”歌詞的拼音,供您參考。