goodnight moon中文歌詞

《晚安月光》的中文歌詞如下:

今晚的月光

好美好美

晚安 月亮

晚安 我的愛情

月亮升上天空

好遠好遠

心裡面 有著無數思念

你總是不懂

你總是不懂

我的心情

有時候真的好累好累

想讓自己好好睡一覺

我愛你

不變的承諾

在心中

不讓它被風吹散

晚安 月亮

晚安 我的愛情

我們好久沒見面了

好想念你

晚安 月亮

晚安 我愛的人

你現在身在何方

是否也和我一般

晚安 月亮

晚安 我的愛情

有你在我身旁

我才能安心睡覺

晚安 月亮

晚安 我愛的人

明天一早就要開始新的一天

請你讓我睡得安詳