i'm knocking on your door歌詞

《I'm Knocking On Your Door》的歌詞如下:

Verse 1:

我在敲你的門,你在哪裡

我在尋找你,你知道嗎

我無法停止,我無法放棄

我要找到你,我要見你

Chorus:

我現在站在你的門前

我的心在跳動,等待著你

我知道我在夢裡尋求

但是請你,開門讓我進去

Verse 2:

我不怕你的驚訝

我不怕你的冷漠

我不怕你對我的反感

因為我知道,那只是表面的障礙

Chorus:

我現在站在你的門前

我的心在跳動,等待著你

我知道我在夢裡尋求

但是請你,開門讓我進去

Bridge:

我知道我可能讓你感到困惑

我知道我可能讓你感到害怕

但是我需要你,我需要你的幫助

我需要你的愛,我需要你的溫暖

Chorus:

我現在站在你的門前

我的心在跳動,等待著你

我知道我在夢裡尋求

但是請你,開門讓我進去

Outro:

我還在敲門,我還在等待

我知道這可能需要時間

但是我會一直等待,直到你開門讓我進去。