i stand by your side歌詞

《I Stand By Your Side》的歌詞如下:

Verse 1:

當你感到孤單

沒有人在你身邊

我知道你需要的

只是有人陪在你身邊

Chorus:

我站在你的身邊

與你同在

我知道一切都會好起來的

因為我與你同在

Verse 2:

無論你面臨多大的挑戰

我都會站在你的身邊

我們一起度過難關

讓勝利成為我們的結果

Bridge:

只要你有夢想

只要你有愛

你就擁有無限的力量

你只需要我陪在你身邊

Chorus:

我站在你的身邊

與你同在

我知道一切都會好起來的

因為我與你同在

Outro:

當你需要我時

我會站在你的身邊

直到一切都變得更好

我會一直陪在你身邊

我永遠不會離開你。