jw悲哀歌詞

《悲哀》的歌詞如下:

你從哪裡來 我的朋友,

你說人生不過是一場夢,

難醒難終,只怕歲月不回頭,

悲歡離散 到頭來都成空。

曲終人散 終究悲哀重重,

不知誰能看破這苦海無邊,

啊~世界如風 人生一場夢,

朋友啊 你何故悲哀重重。

來來來來 莫問前程吉凶,

悲歡離合 終有盡時,

曲終人散 終究悲哀重重,

不知誰能看破這苦海無邊。

世界如風 人生一場夢,

來來來來 莫問前程吉凶,

啊~朋友啊 莫再悲哀重。