roomie歌詞

以下是Roomie的歌詞:

(閩南語)

Yo yo yo 聽我來唱這一首歌

心情擱置放輕鬆 擱一杯燒酒乎乾喝

Yo yo yo 今夜擱再擱一杯

一杯一杯擱卡落去 擱卡落去

若問阮是塊做啥職業 是個男性之友

歸去一定厝內也是寂寞 來去每日擱在困袂著

換衫衫擱加底褲 有伴的查埔 永遠當你是命里的人頭前頭

這是種友誼甘是認真 愛作伴的心情 這頭同偕來到彼最後

Yo yo yo 心情不通擱困擾 想要唱的歌聽我來導

攏總乎這搖擺搖擺搖擺搖擺 免擱煩惱不通擱困擾

有陣時陣想欲叫一聲 阿母 你若知影我會欲怎樣

現在只有唱這首歌給你聽啦 阿母 你聽好 聽好 聽好 聽好

(國語)

Yo yo yo 咱這款朋友 很會照顧自己一個人生活多自在呀

起床泡杯咖啡 加點糖 看電影到黃昏 一夜一天過一天輕鬆自在的生活心情舒暢呀

Yo yo yo 咱這款朋友 很會照顧自己心情不通不通煩惱不通不通困擾

心情不通不通煩惱不通不通困擾 咱這款朋友 很會照顧自己心情不通不通煩惱不通不通困擾 心情不通不通煩惱不通不通困擾 咱這款朋友 很會照顧自己心情很自在呀 很自在 放輕鬆的心情 (Yeah~) 等到遇到那個人 好好的來作伴 我們繼續唱歌跳著搖擺一直到你感覺疲累阿 (Yeah~) 我們不要太多言語 有你的心就有我 要我永遠把你當做好朋友的家 長久的等待 這陣熱辣起來啦 好不好 一起來一起來 我們一塊兒唱起來啦 (Yeah~) 不管你是誰呀 不管你做啥職業 不論你是男是女 我們一起作伴一塊兒過日子啦 (Yeah~) 我們一塊兒唱起來啦 (Yeah~) 我們一塊兒跳起來啦 (Yeah~) 我們一塊兒唱起來啦 (Yeah~) 我們一塊兒跳起來啦 (Yeah~) 跳起來啦! (Yeah~) Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey! (Come on) (國語部分副歌部分結束) (閩南語部分主唱繼續) “以上是Roomie的部分歌詞。希望能幫到你。”