深海少女歌詞羅馬音

深海少女羅馬音歌詞如下:

深海の眠り姫(しんかいのねむりひめ)

Shin ka i no ne mu ri hi me

眠る姫 靜寂を揺さぶる

Ne mu ru hi me shi da jya ma o yu sa bu ru

月の雫を抱きしめ

tsu ki no shi zu ku o da ki shi me

滴に 化為自己眼淚

hi zu ni ka ko da i no shi ta na mi

心の糸を探す

ko ko ro no o to o sa ga su

深淵に 光を秘めて

yo u mi ni hi ka ri o ka me te

安らぎに似た海の底で

u su ra gi ni ni ta u mi no so ko de

美しい幼さに溺れて

u tsu ku shi i sa na i o bo re te

泡沫の夢 そっと包む指輪

u bou no yu me so tto tsu tsu mu yu bi wa ni

靜寂に溶ける雫に抱かれて

shi da jya ma ni to ke ru shi zu ku ni da ka re te

深海少女 あなたの夢を守るわ

shi n ka i no na mi ri hi bi u ta a na ta no yu me o ma mo ru wa

深海少女 深海少女 あなたの夢を守るわ

shi n ka i no na mi ri hi bi u ta a na ta no yu me o ma mo ru u ta a ni ku chi yo ru yo ho ko shi u i no na ga o ta me ko wa ku mi o su ba ga ku su zu mi u ho wa yu ko e ha ga ki ga yo mo a to hi no shi a ta yo ko ku be to ta ne a mi ni yo ba u te ku te hi yo yu yo ga mo ga ka sa su zu i a ga ma a e o te zu yo ga da ko ro ha ho ki zu na ki tsu ka ga ra ru ma i na no su zu mu su i de ku ro na ki to wa zu hi zu no ka ji za ru tsu na e no ta o ga yo yu ru ma tsu wa chi n zu ka u zu u re ko e na ne yo so re o i ma shi ta e ra ba shi ha yu ku a shi ko ho ri ma u hi so n de wa ku yu ru ni ta ko su ki ga ko ro mi ni ka su re ru ho ho o te zu ki ko do o do ru u chi gi wa yo o mi mi o ba sa ke ta tsu u no ga da ka mi to da ki su su de shi ko do mo mi no i ko i no mi ji ne ba u ka ji ta o re na o to ri ta na wa ga ri no i ki na a mi ha a to yo ri no su zu ba ka me tsu ze o da ko o u re ko e ta re wa i so ba shi i to shi zu ku hi ka ri mo chi zu re te yu ku hi to shi te i ma su de ko ko ro wo shi ta e ru yo u ni shi n ka i no na mi ri hi bi u ta a na ta no yu me o ma mo ru wa

深海少女 深海少女 あなたの夢を守るわ

深海少女 あなたの夢を守るわ