androp joker歌詞

"Androp Joker" 的歌詞如下:

Verse 1:

我站在這裡 無所畏懼

眾目睽睽 我不懼怕

我要展現我的風采

讓他們看著我 驚訝不已

Chorus:

我是王者 無人能及

我將展翅高飛 翱翔天際

我是王者 無人能及

我要讓世界因我而改變

Verse 2:

我不需要任何人的幫助

我要靠自己 走向成功

我要讓他們看到我的力量

讓他們知道 我不是普通的存在

Chorus:

我是王者 無人能及

我將展翅高飛 翱翔天際

我是王者 無人能及

我要讓世界因我而改變

Bridge:

我將不畏困難 不懼挑戰

我要讓他們看到我的勇氣

我將超越自我 不停進步

因為我是王者 不會退縮

Chorus:

我是王者 無人能及

我將展翅高飛 翱翔天際

我是王者 無人能及

我要讓世界因我而改變

Outro:

我是王者 永遠不會落幕。