b.a.d半點心歌詞

b.a.d的半點心歌詞如下:

男:

無你伴我過光陰 伴我流浪有路痕

無你陪阮走天涯 流浪到何處無定

女:

隨風隨雨 隨你來飄浪

我的心肝 有你甘有你的夢

男女:

伴著你半點心 伴著你流浪天涯

半暝半日 伴著你隨風隨雨

心內的話只有對你講

女:

隨風隨雨 隨你來流浪

伴著你半點心 流浪到何處無定

男:

為著你為著愛 為著生活來拚鬥

無論千山萬水 有你有我伴相隨

男女:

伴著你半點心 伴著你流浪天涯

心內有你有情意 來共你對看天下風景。

以上就是b.a.d的半點心的完整歌詞,希望能幫到你。