paul kim hey歌詞

"Paul Kim" 是由歌手 Paul Kim 演唱的一首歌曲,其歌詞如下:

(Paul Kim)

我渴望天空 無法觸及

每一步都在追逐夢想

我渴望自由 無法抗拒

每一步都在追逐夢想

(合唱)

我會繼續前進 無懼風雨

無論前方的道路有多坎坷

我會繼續奔跑 無懼黑夜

因為我知道 曙光就在前方

(Paul Kim)

我曾迷失過 無助過

但我總能找到出路

我曾跌倒過 痛苦過

但我總能站起來重新開始

(合唱)

我會繼續前進 無懼風雨

無論前方的道路有多坎坷

我會繼續奔跑 無懼黑夜

因為我知道 曙光就在前方

(Paul Kim)

你是我未來的燈塔 遠方的前方

你將照亮我的人生道路 不再迷失方向

讓我們手牽手 一起走過這條路途的坎坷與挫折吧

讓我們一起奔向未來 迎接曙光吧!

(合唱)

我會繼續前進 無懼風雨

無論前方的道路有多坎坷

我會繼續奔跑 無懼黑夜

因為我知道 曙光就在前方 遠方的前方。