dal shabet hit u歌詞中韓

Dal Shabet的《Hit U》的歌詞中有韓文和英文兩種語言。以下是一些關鍵的歌詞:

韓文部分:

- 說出你名字的瞬間

- 我的心跳加速

- 想要和你一起跳舞

- 你的笑容讓我心動

- 想要一直看著你

- 想要一直和你在一起

英文部分:

- Hit U, hit U, hit U, hit U

- I want you, want you, want you, want you

- 我的心全部都是你

- 我的眼裡只有你

- 你是我的唯一

請注意,這只是一個簡短的列表,完整的歌詞可以在Dal Shabet的官方網站或音樂平台上找到。